Здравствено
потпорно
удружење
О нама
Здравствено потпорно удрузење је основано давне 1852. године од стране неколицине најбогатијих људи тога доба са циљем пружања помоћи материјално и здравствено угроженим студентима. Хуманитарна црта удружења заснована на студентској солидарности и помоћи студената студентима пренета је и на студент Универзитета у Нишу и одржала се до данашњих дана, када број задовољних чланова ЗПУ-а непрекидно расте.
Удружење, у складу са својом природом највише пажње посвећује помоћи материјално и здравствено угроженим студентима. То се најчешће спроводи кроз плаћање трошкова становања у студентским домовима и исхране у студентским ресторанима; бесплатна летовања, зимовања и екскурзије за материјално угрожене студенте; плаћање трошкова лечења, оперативних захвата, бањског лечења, опоравка и рехабилитације здравствено угрожених студената.
Активности ЗПУ-а се односе и на едукацију студената у вези са опасностима и ризицима које носи студентски стил живота. Чланови удружења врше предавања, деле промотивни материјал и пружају савете у вези са здравим начином живота.
Контакт
Име:

E-мејл:

Питања:


Бојан Станојевић
-коoрдинатор организације-
0600229703
made with ♡ by MihAnGo